درمانگاههای کیش

درسالهای اخیر با توجه به گسترش کیش نیاز به مرکز درمانی بیش از پیش در کیش مشاهده شد ودر همین راستا گسترش نسبتا خوبی نیز در این زمینه مشاهده گردیده است.علاوه بر بیمارستان کیش ,۴مرکزدرمانی دیگر نیز درکیش در حال فعالیت هستند که ما اطلاعاتی ازآنها را دراختیارشما قرارمیدهیم:

بیمارستان کیش(دولتی)

  • آدرس : ششصد دستگاه
  • تلفن : ۴۴۵۹۴۰۰ ۰۷۶۴

کلینیک شهید ستاری(دولتی)

  • ادرس:پایگاه هوایی
  • تلفن: ۴۴۴۳۲۷۳ ۰۷۶۴

کلینیک مهرکیش(خصوصی)

  • ادرس:مجتمع پادنا واحد A101
  • تلفن: ۴۴۲۱۱۹۰ ۰۷۶۴

مرکزبهداشت بوعلی(دولتی)

  • ادرس:صفین خ اقبال
  • تلفن: ۴۴۳۲۴۲۴ ۰۷۶۴

مرکزبهداشت کمپ سحر(دولتی)

  • ادرس:کمپ سحر
  • تلفن: ۴۴۵۰۴۶۳ ۰۷۶۴

در صورت نیاز:  داروخانه های کیش