شعب بانکهای پارسیان وانصار کیش

نام شعبهتلفن آدرس
بانک پارسیان شعبه مرکزی4420851-3خیابان سنایی روبروی بانک ملی
بانک پارسیان شعبه فردوسی4421480-1روبروی بازار پانیذ ویلاهای مروارید
بانک انصارشعبه سرمایه گذاری4423497بلوار ایران شرکت سرمایه گذاری
بانک انصارشعبه پردیس 14456713بازار پردیس غرفه 70
بانک انصار شعبه مرکزی 4420130بازار ونوس غرفه 82 /83