شعب بانک ملت در کیش

نام شعبه تلفن ادرس
بانک ملت شعبه مرکزی 4420922خیابان سنایی
بانک ملت شعبه سفین4431868بازار عربها
بانک ملت شعبه پردیس 14456012بازار پردیس 1 غرفه 28/29
بانک ملت شعبه پردیس24456061بازار پردیس 2
بانک ملت شعبه مرکز تجاری 4452181بازار مرکز تجاری
بانک ملت شعبه بیمارستان 4420803بیمارستان کیش
بانک ملت شعبه بورس کالا 4453540برج صدف