فلای برد کیش

فلای برد نوعی وسیله ورزشی تفریحی است که به کاربر اجازه می دهد تا در بالاترین سطح آب تا ارتفاع ۱۲ متری آزادانه پرواز کند و با شیرجه در درون آب و بیرون آمدن از آن تماشای جذاب و دیدنی را ایجاد کند.

فلای برد نیروی محرکه لازم برای انجام مانور هایی را از جت اسکی می گیرد. جت اسکی این نیروی محرکه را توسط شیلنگ ۱۸ متری به نازل هایی که در زیر تخته فلای برد قرار دارد هدایت کنند و کاربر می تواند این نیروی جلو برنده را کنترل کند.

فلای برد دارای شناوری می باشد که به کاربر اجازه میدهد تا از این وسیله با اطمینان بیشتری استفاده کند. جت اسکی در تمام طول مدت استفاده از دستگاه بر روی آب شناور باشد و بر هر طرف که کاربر بخواهد بدنبال وی کشیده می شود .