در دومین روز از برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته ، نشست تخصصی نقش تولید داخل ، واردات و صادرات در اقتصاد ملی و امنیت غذایی در جزیره کیش برگزار شد.

Powered by WPeMatico