استفاده از مزیت های حمایتی کیش از سرمایه گذاران ، موضوع نشست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات غذایی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود.

Powered by WPeMatico