پارک ساحلی مرجان

پارک ساحلی مرجان یکی دیگر از پارک های احلی جزیره کیش می باشد. این پارک در مجاورت بازار مرجان کیش قرار دارد و یکی از زیباترین مرکز دیدنی کیش است که بازار مرجان را به دریا ارتباط میدهد. آلاچیق های زیبا و محوطه سازی جذاب این پارک ساحلی فرصت مناسبی را برای مسافران و گردشگران به وجود آورده استکه فارغ از هیاهوی بازار به تماشا آب های نیگون خلیج فارس بنگرند. پارک ساحلی مرجان کیش پارک ساحلی مرجان پارک ساحلی مرجان DSC08935پارک بازار مرجان کیش  پارک ساحلی مرجان پارک ساحلی مرجان DSC089342

پارک مرجان پارک ساحلی مرجان پارک ساحلی مرجان DSC09014

پارک ساحلی مرجان