پاکسازی زباله های روستای باغو توسط جمعی از کیشوندان دوستدار محیط زیست SZjtLامروز هفتم خرداد ماه جمعی از دوستداران طبیعت ساکن در جزیره کیش طبق قرار قبلی و هماهنگی در شبکه های اجتماعی در روستای باغو تجمع و به پاکسازی محیط اطراف روستا از زباله های به جا مانده از دیگر همشهری ها پرداختند.

Powered by WPeMatico