کار و زندگی در کیش

اکثریت جمعیت ساکن در کیش را مهاجرین تشکیل می دهند. به همین دلیل احسا غربت و غریبه بودن برای افراد به وجود نمی آید.

به همین دلیل هزینه های بالای زندگی در کیش نسبت به دیگر نقاط ایران ، معمولا قشر مرفه تر در این جزیره ساکن می شوند. روابط اجتماعی نسبت به شهرستان دیگر به سردی میگراید و معمولا افراد به جز در موارد خاص رفتار های گروهی انجام نمی دهند . در کل می توان کیش را از نظر اجتماعی با اروپا مقایسه کرد.

تمامی مشاغل مرتبط با گردشگری در جزیره کیش باتوجه به حجم بسیار بالای مسافران در تمام فصول به واسطه آب و هوای مناسب در فصول سرد و جشنواره ها در فصول گرم از رونق خوبی برخوردار است . کیش از نظر درآمد می توان بهشت متخصصین شود . به صورتی که یک متخصص لوله کش یا برق کار ، مکانیک ، باطری ساز ، کلا چنین تخصص هایی در کیش در آمد های خوبی دارد.

راه اندازی در کیش بایستی با این نکته انجام داد : مشاغلی که در ابتدا با گردشگر نیستند بازار هدفی با جمعیت حدود ۴۰ هزار نفر ( ساکنین کیش ) را دارند . پس توقع تعداد مشتری که در یک شهر با جمعیت چند میلیونی را نباید داشت.