کلوپهای غواصی ودریایی کیش

یکی از جاذبه های تفریحی که به طور حتم برای کسانی که به کیش سفرمیکننداولین وبیادماندنی ترین تجربه تفریحی وگردشگری خواهدبود رفتن به کلوپهای غواصی و تفریحات دریایی کیش کیش است.دراینجا لیستی از ارائه دهنده های این خدمات را جهت استفاده شما دراختیارتان قرارمیدهیم:

مرکزغواصی کیش

درمرکز غواصی کیش خدماتی مثل غواصی,جت اسکی,بناناوشاتل,قایق تندرو ارائه میشود .این مرکزپشت هتل شایان واقع شده است.تلفنهای تماس:۰۹۳۴۷۶۹۳۲۴۶    ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۹۶

کلوپ تفریحی وغواصی ساحل شایان

کلوپ ساحل شایان در مجتمع تفریحات کیش واقع شده است.در این مرکز تفریحی غواصی,چترپاراسل,جت اسکی,بنانا,شاتل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۱۲۵۱۸۹۵۵۳ ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۱۷ ۰۹۱۲۳۸۴۴۰۵۲

کلوپ تفریحی وغواصی مرجان

کلوپ مرجان در پارک ساحلی مرجان واقع شده است.در این مرکز تفریحی غواصی,جت اسکی,بانانا,شاتل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۳۴۷۶۸۲۹۵۴

کلوپ غواصی وتفریحات دریایی مارینا

کلوپ غواصی و تفرحات دریایی مارینا در میدان حافظیه پارک ساحلی مرجان واقع شده است.در این مرکز تفریحی غواصی,جت اسکی,بانانا,شاتل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۳۴۷۶۸۲۴۷۲ ۰۹۱۲۳۸۷۰۲۴۷

کلوپ غواصی وتفریحات دریایی اسکوبا

کلوپ غواصی و تفرحات دریایی اسکوبا در میدان حافظیه پارک ساحلی مرجان واقع شده است.در این مرکز تفریحی غواصی,جت اسکی,بانانا,شاتل,چترپاراسل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۳۴۷۶۹۹۹۵۲ ۰۹۱۲۲۷۸۴۵۲۵

کلوپ غواصی وتفریحات دریایی باراکودا

کلوپ غواصی و تفرحات دریایی باراکودا در میدان حافظیه پارک ساحلی مرجان واقع شده است.در این مرکز تفریحی جت اسکی,بانانا,شاتل,چترپاراسل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۳۶۲۹۷۳۲۵۲ ۰۷۶۴۴۴۶۶۲۲۸ ۰۹۱۲۷۰۱۰۳۲۸

کلوپ غواصی وتفریحات دریایی سی من

کلوپ غواصی و تفرحات دریایی سی من در دامون ساحلی واقع شده است.در این مرکز تفریحی غواصی, جت اسکی,بانانا,شاتل,چترپاراسل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۳۴۷۶۹۱۱۰۶ ۰۷۶۴۴۴۵۹۳۹۹ ۰۷۶۴۴۴۵۹۲۹۹

کلوپ غواصی وتفریحات دریایی دایورزدان

کلوپ غواصی دایورزدان در ساحل هتل داریوش واقع شده است.این مرکز به طور تخصصی در زمینه غواصی فعالیت میکند .تلفنهای تماس:۰۹۱۲۱۷۲۵۳۷۶ ۰۷۶۴۴۴۲۵۲۷۴

کلوپ غواصی وتفریحات دریایی مجتمع دنیای زیر آب

مجتمع دنیای زیر آب در پارک ساحلی سیمرغ واقع شده است.در این مرکز تفریحی غواصی, جت اسکی,بانانا,شاتل و قایق تندرو ارائه میشود .تلفنهای تماس:۰۹۳۴۷۶۸۳۸۳۸ ۰۷۶۴۴۴۴۴۶۷۶