کیش جاهای دیدنی

کیش جاهای دیدنی زیادی دارد بر فرض مثال پارک دلفین ها ، کشتی یونانی ، کلبه هور ، شهر باستانی حریره ، شهر زیر زمینی کاریز ، درخت هور ، غواصی ، پیست اسکی و …

سفر به جزیره کیش حال وهوایی دیگر دارد چه در فصل زمستان چه در فصل تابستان در کل سال این جزیره زیبای خاص خود را دارد .

لذت سفر های دریایی ، خوردن غذاهای دریایی ، غواصی و تفریحات دریایی ، تماشای دلفین های آموزش دیده شده ، پیست اسکی روی یخ دامون و هزاران بازی دیگر را می توانید با سفر به جزیره زیبای کیش داشته باشید.

بازار در جزیره کیش کیش جاهای دیدنی کیش جاهای دیدنی DSC09353

اسکله کیش کیش جاهای دیدنی کیش جاهای دیدنی DSC09466

سواحل نقره ای فام کیش