کیش قدیم

نام جزیره کیش از نظر معنا به مفهوم تیردان یا ترکش میباشد. این نام بخاطر اینکه وقتی بر بلندی های اطراف جزیره می ایستید چون تیری در ترکش می باشد نام گذاری شده بود.

برخی نویسندگان نام قدیم کیش را کیان نامیده اند . افسانه ای می گوید : کیکاوس هنگامی که به فارس رفت تختش در سیراف فرود آمداز این رو احتمال داد که نام کیان از سلسله کیانیان گرفته شده است.

آریان مورخ یونانی از جزیره کیش به نام کامتینا یاد کرده است و بر این باور بوده است که در زمان اسکندر مقدونی هنگامی که نیارخوس ( دریا سالار یونانی ) در خلیج فارس به سیر و سفر پرداخت این جزیره به دو الهه ونوس و مرکور اختصاص داشته است.

در دوره هخامنشی جزیره کیش مرکز صید مروارید بین النهرین و هندوستان بوده و بازرگانان بزرگ دنیا به این جزیره رفت و آمد داشته اند.

در زمان اتابکان فارس اهمیت کیش به حدی بوده است که والی خلیج فارس در این جزیره سکونت داشت و درامد کیش از عشریه (نوعی عوارض ) کشتی های تجاری مبالغ بسیار قابل توجهی بوده است.

در قرن شانزدهم میلادی ، پرتغالی ها با اهداف تسلط بر بازار های تجاری هندوستان ، اعرابستان ،ایران ، کشتیهای جنگی خود را به اقیانوس هندگسیل داشته و تا دوره صفویه نیز در کیش حضور داشتند.

در سال ۱۳۴۹ کیش مورد بازدید کارشناسی قرار گرفت و با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی مناسب به عنوان مرکز بین المللی توریستی و تجاری مورد توجه قرار گرفته است و بالاخره در سال ۱۳۷۱با تاسیس سازمان منطقه آزاد کیش این جزیره جانی دوباره گرفت و دوران توسعه کیش آغاز شد.

کیش قدیم کیش قدیم کیش قدیم