همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر ابادان با حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه، فرمانده تیپ۴۶ فجر آبادان در دوران دفاع مقدس، امام جمعه کیش، امام جمعه اهل سنت، مدیران ومعاونان سازمان منطقه آزاد کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران سازمان ها و ادارات مستقر در کیش، مردم و بسیجیان سلحشور در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

img_0483 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0483
img_0485 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0485 1
img_0487 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0487
img_0488 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0488
img_0493 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0493
img_0497 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0497
img_0503 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0503
img_0505 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0505
img_0507 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0507
img_0523 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0523
img_0529 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0529
img_0535 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0535
img_0540 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0540
img_0541 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0541
img_0550 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0550
img_0557 همایش بزرگ گرامی داشت سالروز شکست حصر آبادان در جزیره کیش برگزار شد+ تصاویر IMG 0557

Powered by WPeMatico