همزمان با روز جهانی مساجد، کیشوندان جزیره مرجانی کیش مساجد کیش را غبارروبی و عطر افشانی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کیش پرس، همزمان با روز جهانی مساجد، ساحل نشینان جزیره کیش پس از رفت و روب مساجد، صحن و سرای مساجد را به آب و گلاب شستشو داده و عطر افشانی کردند.

photo_2016-08-22_11-16-03  همزمان با روز جهانی مساجد؛ مساجد جزیره کیش غباروبی و عطر افشانی شد+ تصاویر photo 2016 08 22 11 16 03
photo_2016-08-22_11-15-51  همزمان با روز جهانی مساجد؛ مساجد جزیره کیش غباروبی و عطر افشانی شد+ تصاویر photo 2016 08 22 11 15 51
photo_2016-08-22_11-16-12  همزمان با روز جهانی مساجد؛ مساجد جزیره کیش غباروبی و عطر افشانی شد+ تصاویر photo 2016 08 22 11 16 12
photo_2016-08-22_11-16-20  همزمان با روز جهانی مساجد؛ مساجد جزیره کیش غباروبی و عطر افشانی شد+ تصاویر photo 2016 08 22 11 16 20
photo_2016-08-22_11-16-34  همزمان با روز جهانی مساجد؛ مساجد جزیره کیش غباروبی و عطر افشانی شد+ تصاویر photo 2016 08 22 11 16 34

 

Powered by WPeMatico