به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کیش پرس، نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش با برگزاری جشنواره های متعدد و جوایز ویژه از ۱۵ تیر تا ۳۰ شهریور در تالار شهر و مرکز همایش های بین المللی در دو سانس مختلف با برنامه های شاد و متنوع آغاز به کار کرد.

۲۰۱۶۰۷۰۵_۲۲۴۵۵۰ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B5 25DB25B225DB25B225DB25B425DB25B525DB25B525DB25B0 2
۲۰۱۶۰۷۰۵_۲۲۴۶۱۲ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B5 25DB25B225DB25B225DB25B425DB25B625DB25B125DB25B2 2
۲۰۱۶۰۷۰۵_۲۲۵۵۱۸ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B5 25DB25B225DB25B225DB25B525DB25B525DB25B125DB25B8 2
۲۰۱۶۰۷۰۵_۲۲۴۷۱۷ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B5 25DB25B225DB25B225DB25B425DB25B725DB25B125DB25B7 2
20160705_233602_001 نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 20160705 233602 001 2
20160705_235748_001 نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 20160705 235748 001 2
۲۰۱۶۰۷۰۵_۲۳۵۷۵۶ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B5 25DB25B225DB25B325DB25B525DB25B725DB25B525DB25B6 2
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۰۲۲۱۶ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B025DB25B225DB25B225DB25B125DB25B6 2
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۰۵۲۵۳ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B025DB25B525DB25B225DB25B525DB25B3 2
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۰۵۴۰۹ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B025DB25B525DB25B425DB25B025DB25B9 2
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۰۵۴۱۰ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B025DB25B525DB25B425DB25B125DB25B0 2
20160706_005437_001 نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 20160706 005437 001 2
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۰۵۴۴۲ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B025DB25B525DB25B425DB25B425DB25B2 2
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۰۲۲۳۲ نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B025DB25B225DB25B225DB25B325DB25B2 2
1 نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش+ تصاویر 1 1 2

Powered by WPeMatico