نماز عید سعید فطر با حضور مسئولان و مردم مومن و خداجوی کیش در مصلای بزرگ جزیره برگزار شد.

1 نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 1
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۱۵۲۶ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B125DB25B525DB25B225DB25B6
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۱۶۱۹ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B125DB25B625DB25B125DB25B9
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۱۸۱۰ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B125DB25B825DB25B125DB25B0
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۱۹۰۶ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B125DB25B925DB25B025DB25B6
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۱۹۳۵ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B125DB25B925DB25B325DB25B5
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۲۲۲۷ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B225DB25B225DB25B225DB25B7
20160706_062303_001 نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 20160706 062303 001
photo_2016-07-06_07-22-26 نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر photo 2016 07 06 07 22 26
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۵۴۱۴ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B525DB25B425DB25B125DB25B4
photo_2016-07-06_07-24-46 نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر photo 2016 07 06 07 24 46
photo_2016-07-06_07-24-03 نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر photo 2016 07 06 07 24 03
photo_2016-07-06_07-23-50 نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر photo 2016 07 06 07 23 50
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۴۴۵۸ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B425DB25B425DB25B525DB25B8 1
۲۰۱۶۰۷۰۶_۰۶۱۷۱۶ نماز عید سعید فطر در کیش+ تصاویر 25DB25B225DB25B025DB25B125DB25B625DB25B025DB25B725DB25B025DB25B6 25DB25B025DB25B625DB25B125DB25B725DB25B125DB25B6

Powered by WPeMatico