افزايش بيش از يك و نيم برابري ظرفيت توليد آب شيرين در كيش

با تكميل زير ساخت ها و توسعه امكانات استحصال آب شيرين از دريا و ذخيره سازي آب شرب جزيره كيش، ظرفيت توليد آب شيرين در سه سال گذشته بيش از يك و نيم برابر شده است و این موضوع کمک شایانی در تعیین زیرساختهای برای توسعه بیشتر کیش میکند. Powered by WPeMatico