تهران قدیم کیش

پروژه تهران قدیم کیش با کاربری گردشگری در راستای اهداف و سیاست های سازمان منطقه آزاد کیش در چارچوب طرح جامع مقصد با محوریت گردشگری و توسعه زیر ساخت های آن در جزیره زیبای کیش با الگو گرفتن از فضاهای شهری تهران دهه چهل به منظور ایجاد فضاهای متفاوت جهت جلب و جذب گردشگران تعریف و طراحی شده است.

ایده اولیه طرح الهام از روح مکان خیابان لاله زار ، مجموعه ای در عین مدرن بودن با کمک نام گذاری معین فضا ها و خیابان های لاله زار که در ذهن مردم  از شکل و کالبد فراتر رفته است و به الگو وارده ذهنی کارکرد های مختلف تبدیل شده است. که در عین ادغام درهم و پیوسته بودن مستقیما هویت خود را حفظ کرده است.

فضاهای تجاری:

فضاهای تجاری مجموعه همانند خیابان لاله زار تهران تلفیقی بدیع از هنر ایرانی و بازار های ایرانی می باشد. بدنه آن به کمک نور و رنگ و تناسبات نما یاد آور یاد آور لاله زار قدیم خواهد بود. تفاوت اصلی این فضا تجاری با فضاهای تجاری لاله زار تهران ، همبستگی آن با فضای اقامتی می باشد.

گراند هتل :

همانند هتل گراند در خیابان لاله زار تهران ، فضای اقامتی این مجموعه هم به عنوان شاخصی در انتهای محور طولی قرار دارد.

فضای فرهنگی :

هدف از طراحی فضای فرهنگی مجموعه ، مشهود بودن ، عدم وجود چنین مراکزی در جزیره کیش می باشد. نبود فرهنگسرا یا سینمایی مناسب در این جزیره که حتی با معیار های اولیه هماهنگ باشد ، طراح را به فکر خلق فضاهای فرهنگی در مجموعه می اندازد. فضاهای چند منظوره که جهت همایش ها و جشنواره ها مختلف قابل استفاده می باشد و در دوران عدم رونق گردشگری توقعات اقتصادی سرمایه گذاران را نیز فراهم می آورد. همچنین فضای سینمایی و یا شهر کتاب علاوه بر گردشگران به کیشوند ها نیز خدمات رسانی خواهد کرد و به این صورت فضاهای تجاری ، رونق بیشتری خواهد داشت.

موقعیت طرح :

این پروژه در حاشیه غربی جزیره واقع در قطعات مربوطه از نوار ساحلی با کاربری گردشگری و فرهنگی و خدماتی و تجاری پیش بینی گردیده است.

سایر موارد :

جاذبه های گردشگری کیش