تور کیش فطر۹۵

از آغاز ماه مبارک رمضان بومیان جزیره روزه می گیرند و کسانی که منازل القمر را می شناسند معمولا از غروب روز ۲۹ ماه رمضان در آسمان رویت ماه می مانند و در صورتی که ماه را می بینند فردا را عید اعلام می کنند . در حال حاضر تمامی مردم برای اطلاع از وضعیت هلال ماه گوش به رادیو و تلویزیون می سپارند.

غروب آخرین روز از ماه رمضان هر خانواده فطریه اعضای خانواده خود را محاسبه و به خانه نیازمندان می فرستد. اهل سنت کیش برای بچه هایی که در شکم مادرشان هستند نیز فطریه می دهند و مقدار آن معادل غذای رایج آبادی است که در کلاه پدرش جای می گیرد . هم شیعیان و هم اهل سنت فطریه خود را به هم مذهب های خودشان می پردازند.