حمل ونقل دریایی به کیش

در جال حاضر برای مسافرت به کیش با وسیله ای غیر از هواپیما,مسافرت ترکیبی با مجموعه ای از وسایل نقلیه است که انتهای آن یک سفر ذریایی است.مثلا سفر با قطار به بندر عباس و ار آنجا بوسیله لنج یا کشتی به کیش است. البته سفر سختی به نظر میرسد!…..  بیشترین گزینه ای به نظر کمی هم ماجراجویانه به نظر میرسد سفر با اتومبیل شخصی به یکی از بنادر نزدیک به کیش یعنی چارک ,لنگه وآفتاب و سپس سفر با کشتی های حمل خودرو( اگر تمایل به بردن خودرو به کیش را داشته باشید)به کیش است.در اینجا به بررسی این بنادر پرداخته و نحوه حمل ونقل دریایی به کیش از این بنادر را بررسی میکنیم:

حمل ونقل دریایی به کیش

سفر به کیش ازطریق بندر لنگه

بندر لنگه در فاصله ۹۳ کیلومتری از کیش و۲۰۵کیلومتری ار بندعباس قرار دارد. زمان سفر دریای از این بندر تا کیش برای حمل مسافر ۲٫۵ ساعت و برای حمل خودرو ۴ ساعت است. البته لازم به ذکر است حمل خودرو در این بندر به مقصد کیش فقط در ایام نوروز صورت میگیرد.

سفر به کیش ازطریق بندر چارک

بندرچارک در فاصله ۳۲ کیلومتری از کیش و۲۹۱کیلومتری ار بندعباس قرار دارد. زمان سفر دریای از این بندر تا کیش برای حمل مسافر ۱ ساعت و برای حمل خودرو ۲٫۵ ساعت است.

سفر به کیش ازطریق بندر آفتاب

بندرآفتاب در فاصله ۱۸ کیلومتری از کیش و۳۲۹کیلومتری ار بندعباس قرار دارد. زمان سفر دریای از این بندر تا کیش برای حمل مسافر ۳۰ دقیقه و برای حمل خودرو ۱ساعت است.تنها راه ورودی به بندرآفتاب از طریق بندر چارک میباشد. این بندر تا بندرچارک ۳۸ کیلومتر فاصله دارد.