شعب بانک ملی در کیش

نام شعبهتلفن آدرس
بانک ملی شعبه مرکزی4421904بلوار سنایی مجتمع بانک ها
بانک ملی شعبه ونوس4423484بازار ونوس غرفه 33/34
بانک ملی شعبه مرجان4466170بازار مرجان غرفه بی 18
بانک ملی شعبه فرودگاه4443972فرودگاه بین المللی کیش
بانک ملی شعبه سفین4430700بازار سفین غرفه 24
بانک ملی شعبه پردیس 2 4456347بازار پردیس 2 نبش درب جنوبی
بانک ملی شعبه پردیس 14456484بازار پردیس 1 غرفه 100