شنا در آبهای نیلگون خلیج فارس

ساحل زیبا و آرام کیش

ساحل زیبا و آرام جزیره کیش

شنا در آبهای نیلگون خلیج فارس یه حال و هوای دیگر دارد. آسمان آبی ، خورشید درخشان ، سواحل نقره فام لذت شنا کردن را در افراد چند برابر می کند .

گردشگران می توانند در آبهای نیلگون خلیج فارس شنا کنند.

دریای خلیج فارس بر خلاف دریای مازندران ساحل ماسه ای دارد و دریا بصورت یکنواخت بوده و چاله در دریا در فواصل نزدیک دیده نمی شود ولی دریای مازندران ساحل ماسه ای و رسی دارد که پر از چاله های دریایی می باشد.