غذا دادن به ماهیها

جزیره کیش به علت قرار گرفتن در آبهای آزاد از نظر ماهی تنوع  زیادی دارد. ماهی ها و دیگر آبزیان موجود در سواحل کیش ، استثنایی ترین ویژگی این جزیره به حساب می آید.ماهی های تزئینی و بسیار زیبای که در آب های حاشیه کیش غوطه ور می باشد و وجودشان را از تماشاگران پنهان نمی کند و از جاذبه های استثنایی جزیره کیش بحساب می آید.

یکی از تفریحات در جزیره کیش غذا دادن به ماهی های جزیره می باشد. ، در محل اسکله تفریحی یا اسکله پارک مرجان یا هر جای دیگرکافی هست چند تیکه نان در آب بیاندازید تا انواع و اقسام ماهی ها را در آب مشاهده کنید.کمتر نقاطی را می توان در دنیا یافت که می توان یافت که از لحاظ طبیعی این قدر دینی باشد .

کف دریا به دلیل شفافیت بالا و زلالی آب تا عمق چند متری قابل مشاهده است و بصورت آکواریوم طبیعی در آمده است.