لاکی آیلند – جزیره لاک پشت های کیش

ساخت جزیره لاک پشت ها طرحی مشابه دیزنی لند می باشد با عنوان لاکی آیلند در جزیره کیش آغاز شده است. در ساخت این پروژه ها از ظرفیت ها و فرهنگ های بومی بهره برده اند. این پروژه از یک سال و نیم سال گذشته آغاز شده است.

این پروژه زمان زیادی می خواهد تا همانند دیزنی لند شود ، اگر این پروژه در کیش به تحقق به پیوند ما در ایران نیز جزیره لاک پشت های بزرگ و گونه های مختلف آنها را خواهیم داشت.