پاتوق شکمو های کیش

منظور از پاتوق شکمو های کیش چیست : با سفر به جزیره کیش فکر رژیم و تناسب اندام را برای مدتی کنار بگذارید و به تست کردن و خوردن انواع غذهای خوشمزه دریایی و تنوع غذاها بپردازید.

چنانچه برای اولین بار به جزیره زیبای کیش سفر می کنید و علاقه ای به خوردن غذاهای دریایی دارید حتما  خوردن میگو پفکی و خرچنگ دریای و انواع ماهی های جنوب در کیش و غذاهای ایرانی و فرنگی امتحان کنید.

لیست غذاهای محلی کیش : سمک مشوی کیش / مرگوگ یا مرقوق کیش / برنج شکری یا محمر کیش / مضروبه کیش / غذای هریسه کیش / برنج مچبوس کیش

پاتوق شکمو ها کیش