پارک ساحلی ماهیگیر

پارک ساحلی ماهیگیر در کرانه شرقی دریای خلیج فارس  و سواحل نقره فام کیش قرار دارد و در این پارک مسجمه مردی که در حال صید ماهی می باشد را مشاهده خواهید کرد که تداعی مردم ساحل نشین جزیره کیش می باشد.

مجسمه مرد ماهی گیر رکورد بزرگترین مجسمه ی فیگوراتیو کشور از ارتفاع ۱۲ متری نظاره گر زیبایی های پارک ماهی گیر می باشد .

در این پارک دو آب نما در جهت شرقی و غربی پارک احداث شده است و این دو آبنما توسط یک جوی ۱۰۰ متری به همدیگز متصل می باشند .برای کسب آرامش حتما به این پارک سر بزنید و در زیر درختان تنومند سواحل کیش به آرامش برسید.

مرد ماهی گیر با ارتفاع ۱۲ متری در مدت ۳ ماه توسط ۴ هنرمند ایرانی در مشهد مقدس ساخته شده است .

همچنین به منظور ایستایی این مجسمه  با ۱۸ تن بتن ریزی دریاها اثر و فوندانسیون بتنی ۳۰ متر مکعبی ، در سه مرحله در ساحل شرقی جزیره کیش احداث گردید .

در ساخت این مجسمه از مصالحی استفاده شده است که قابلیت ماندگاری در شرایط اقلیمی جزیره کیش را داشته باشد.پارک ماهیگیر کیشپارک ماهیگیر جزیره کیش