پارک ساحلی مرجان

پارک ساحلی مرجان یکی دیگر از پارک های احلی جزیره کیش می باشد. این پارک در مجاورت بازار مرجان کیش قرار دارد و یکی از زیباترین مرکز دیدنی کیش است که بازار مرجان را به دریا ارتباط میدهد. آلاچیق های زیبا و محوطه سازی جذاب این پارک ساحلی فرصت مناسبی را برای مسافران و گردشگران به وجود آورده استکه فارغ از هیاهوی بازار به تماشا آب های نیگون خلیج فارس بنگرند. پارک ساحلی مرجان کیشپارک بازار مرجان کیش

پارک مرجان

پارک ساحلی مرجان