پلاژ آقایان در کیش

سواحل کیش بر خلاف سواحل دنیا که از ماسه خاکستری پوشیده شده است ، پوشش مرجانی دارد. رنگ نقره فام مرجان در پرتوی آفتاب از درخشندگی خیره کننده ای برخوردار است.

آب دریا در سواحل کیش شفاف ، زلال ، کف آن تا عمق چند متری به راحتی قابل رویت است . در این سواحل پلاژهای ویژه برای خانم ها و آقایان و یا خانواده ها درست شده است و مکان مناسبی است برای اسکان موقت گردشگران و ساکنان کیش می باشد.

اگرچه شنا برای آقایان در اغلب سواحل آزاد است ، اما به دلیل وجود امکانات مناسب برای شنا در باشگاه دریایی ، استقبال از این مکان بیش تر شده است.

پلاژ آقایان در شمال شرقی جزیره قرار دارد و دسترسی به این مرکز با استفاده از وسایل نقلیه عمومی امکان پذیر است. آموزش شنا هم به صورت گروهی و انفرادی صورت می گیرد و نجات غریق ها در تمام وقت اداری حضور دارند.

سواحل این پلاژ ماسه ای بوده است و عمق آن به تدریج افزایش پیدا می کند و امکان مناسبی برای شنا در عمق های مختلف پدید می آورد.

امکانات ویژه از قبیل تفریحات دریایی چون جت اسکی ،اسکی روی آب ، پاراشون ،قایق های بادبانی ، غواصی جز تفریحات دریایی به حساب می آید. این پلاز این امکانات را دارا می باشد.

نور پردازی ویژه در پلاژ سبب شده است که در شب هنگام نیز می توان در این مکان به تفریحات خود پرداخت.