کارینا مال کیش

مرکز خرید کارینا مال در نزدیکی بازار عرب ها ( بازار صفین ) قرار دارد. این مرکز تجاری هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است و در حال احداث می باشد.

این مرکز در نزدیکی دریای خلیج فارس ، آب های نیلگون خلیج فارس قرار گرفته است.

کل این بنا حدود ۱۹۵۰۰متر مربع می باشد. دارای ۲۵۸ واحد تجاری و ۱۶۱ واحد پارکینگ مسقف و ۹۹ واحد پارکینگ غیر مسقف

کافی شاپ و رستوران