کیش زمینی

دریا و سفر های دریاییاز دیرباز از جاذبه های گردشگری محسوب می گرددلیکن سختی اینگونه سفرها لذت بردن از مناظر دیدنی دریایی و آرامش و آسایش مسافران می گرفت.

اما امروزه با همت مدیران و مسئولین مربوطه در جزیره کیش ، سفر های دریایی همراه با خاطرات خوب و به یاد ماندنی برای مسافران و گردشگران می باشد.

شناور های ایمن و مدرن ، ترمینال مسافر بری مجهز و کارکنان دلسوز ، اطمینان خاطر و آسایش سفر را برای مسافران دریایی فراهم می کند.

مسیرها :

بندر چارک :فاصله دریایی ۳۲ کیلومتر / مدت زمان برای شناور حامل مسافران یک ساعت / مدت زمان برای شناور های حامل خودرو و مسافران ۲/۵ ساعت

بندر لنگه: فاصله دریایی ۹۳ کیلومتر / مدت زمان برای شناور حامل مسافران ۲/۵ ساعت / مدت زمان برای شناور های حامل خودرو و مسافران ۴ ساعت

بندر آفتاب : فاصله دریایی ۱۸ کیلومتر / مدت زمان برای شناور حامل مسافران نیم ساعت / مدت زمان برای شناور های حامل خودرو و مسافران یک ساعت