کیش کار

کیش در محدوده آب و هوای گرم و خشک و تحت تاثیر آب و هوای بیابانی بوده است و دارای تابستانی طولانی و زمستانی کوتاه و ملایم است . تعادل آب و هوایجزیره تحت تاثیر توده های مختلف هوای شمال غربی و جنوبی قرار دارد و به طور کلی خشک و کم باران است . بارندگی عمدتا بصورت رگبار و سیلابی در ماههای زمستان انجام می گیرد .میزان رطوبت در تابستان بسیار بالا بوده است و حتی به صد در صد هم میرسد . کیش به لحاظ واقع شدن در منطقه صحرایی و خشک فاقد روزهای یخبندان بوده است . بهترین زمان برای سفر به جزیره کیش دی ماه تا اردیبهشت ماه می باشد. جزیره کیش در این ماهها هوای بسیار لطیف و دوست داشتنی دارد. ماهیگیری در کیش

کیش کار: بیشتر جمعیت جزیره کیش به دلیل فعالیت اشتغالزایی به جزیره کیش مهاجرت کرده اند. میزان باسوادی بیش از ۹۲ درصد و میزان اشتغالزایی بالای ۹۸ درصد است که نشاندهنده وضعیت بسیار مطلوب این دو شاخص است. شغل سنتی بومیان ماهیگیری ، دامداری ، دریانوردی و تجارت است و در گذشته به صید مروارید نیز می پرداختند . ابزار های اصلی صیادان کیش برای ماهیگیری تور ماهیگیری ، گرگور و قلاب هستند . اما علاوه بر آنها استفاده از مشتا و نیزه و حتی ماهیگیری با دست نیز در سطح بسیار محدودی رواج دارد. همزمان با توسعه توریستی و تجاری جزیره کیش بخشی از این افراد به کارهای خدماتی روی آورده اند و بقیه به صورت سنتی به امرار معاش می پردازند. ماهیگیری و دامپروی در میان بومیان معمول است. تجار محلی و بومی در بازار سفین به کار مشغول هستند . فضا و معماری سنتی بازار ها یادآوری بازار های سنتی و قدیمی سرزمین اصلی ایران است.